Права та обов'язки читачів. Умови запису в бібліотеку та порядок користування бібліотечними фондами

 1. Право користування бібліотекою мають студенти, аспіранти, професорсько-викладацький склад та працівники структурних підрозділів академії, учні ліцеїв, коледжів та гімназій, що мають угоду про співробітництво з академією, а також представники інших аграрних підприємств, організацій та установ. Користувачі інших вищих навчальних закладів обслуговуються, як правило, лише в читальних залах.

 2. Для запису в бібліотеку необхідно подати паспорт, студентський чи аспірантський квиток або службове посвідчення дійсне в поточному році. Читачі з інших організацій подають гарантійний лист з місця роботи і обслуговуються, як правило, в читальних залах.

 3. На підставі поданих документів читачу видається читацький квиток. Передавати читацький квиток іншим особам заборонено. Втрата читацького квитка не знімає відповідальності за всю літературу, що під нього взято. При втраті читацького квитка читач отримує дублікат (сплативши його вартість згідно прейскуранту платних послуг) протягом місяця після заяви про втрату.

 4. Перед записом в бібліотеку читач повинен ознайомитись з правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов'язання їх неодмінного виконання підписом на реєстраційній картці читача.

 5. Навчальна література видається на абонементі на семестр або на навчальний рік в кількості, що відповідає навчальним планам і програмам.

 6. Наукова література видається професорсько-викладацькому складу та науковим працівникам у кількості 10-15 примірників строком на місяць, студентам – до 10 примірників, іншим категоріям читачів – до 5 примірників на той же термін.

 7. Художня література та періодичні видання поточного року видаються у кількості не більше 3 примірників строком на 15 днів.

 8. Рідкісні та цінні видання, альбоми, атласи, енциклопедії, інші довідкові видання, а також поодинокі примірники, книжки підвищеного попиту, видання на електронних носіяхвидаються лише в читальних залах.

 9. Дисертації видаються після письмового дозволуректора або проректора з наукової роботи.

 10. Бібліотекар має право подовжити термін користування літературою на прохання читача, якщо на неї нема попиту з боку інших читачів.

 11. Для одержання літератури читач подає читацький квиток, заповнює читацьку вимогу чи подає усний запит, розписується на читацькій вимозі та у книжковому формулярі. Примітка: читацький, книжковий формуляри та читацька вимога засвідчують факт та дату видачі читачу літератури.

 12. Читачі зобов'язані дбайливо ставитись до книжок та інших творів друку, одержаних із фондів бібліотеки, повертати їх у встановлені терміни, не виносити із приміщення бібліотеки літературу з бібліотечного фонду, якщо вона не записана в одному з облікових документів; не робити в ній ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінки; не виймати картки з каталогів та картотек; не порушувати розстановку фондів з відкритим доступом.

 13. При отриманні літератури читач має ретельно передивитись її і, якщо виявить якісь дефекти, - повідомити бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на виданні відповідні службові позначки.

 14. Відповідальність за зіпсовану літературу несе читач, який користувався нею останнім.

 15. Читачі, що завдали бібліотечному фонду збитків несуть матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.

 16. Читачі, що втратили книжки з бібліотечного фонду, або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними бібліотекою рівноцінними. При неможливості заміни читач повинен зробити ксерокопію цього видання. Грошова компенсація встановлюється по ринкових цінах, що діють на день розрахунку.

 17. На час літніх канікул студенти повинні повернути до бібліотеки книжки та інші отримані матеріали.

 18. Читачі, що закінчили вищий навчальний заклад, повинні до отримання диплому повністю розрахуватись з бібліотекою і підписати обхідний лист на всіх пунктах видачі літератури.

 19. Читачі повинні додержуватись тиші в читальних залах та інших приміщеннях бібліотеки.

 20. За порушення правил користування бібліотекою читач може бути позбавлений права користуватись всіма пунктами видачі літератури на термін, що визначається адміністрацією бібліотеки.

Головна
Академічна доброчесність
Наукометричні бази даних
Бібліометрика
Про бібліотеку
Історія бібліотеки
Правила користування
Порядок підписання обхідних листів
Науково-практичний журнал "Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування"
Репозитарій
Національний репозитарій академічних текстів
Бібліографічна інформація
Бібліографічні списки літератури
Бібліографічні покажчики
Унікальний фонд
Правила складання бібліографічного опису
Електронні ресурси
Збірники наукових праць ХДЗВА
Збірники науково-реферативних праць студентів та магістрів ХДЗВА
Автореферати дисертацій
Дисертації
Перелік електронних версій підручників
Списки CD
Корисні посилання
Посилання на бібліотеки України
Аспіранту, докторанту
Каталоги повнотекстових видань
Зооветеринарні ресурси
Портали - найбільші зібрання різних матеріалів
Організації, товариства, асоціації
Сайти зарубіжних ветеринарних університетів
Студенту-технологу
Міжнародні періодичні видання
Мисливське та лісове господарство
Виставки
Віртуальні виставки
Періодичні видання
Надходження до фонду
Контакти
Послуги-online
УДК-онлайн
Онлайн перевірка випускних кваліфікаційних робіт
112042
Сьогодні
Вчора
На цьому тижні
Минулого тижня
У цьому місяці
У минулому місяці
Всі
40
284
815
110651
815
2363
112042

Ваш IP: 3.237.178.91
2021-03-06 05:59
Авторські права 2021 © Наукова бібліотека Харківської державної зооветеринарної академії. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2014 © Українська локалізація Joomla! Україна.