З вмістом наведених електронних версій підручників  читачі можуть ознайомитись у відділі інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення бібліотеки ХДЗВА (кім. №112).

 

1.Аграрний менеджмент : комплект кодопосібників.

2.  Агроекологія : навчальний посібник.

3.  Анатомія свійських тварин.

4.  Анатомія свійських тварин : комплект кодопосібників.

5.  Бізнес-план розвитку с.-г підприємства.

6.  Білоусько В. С. Теорія бухгалтерського обліку.

7.  Біоенергетична хімія : комплект посібників.

8.  Біотехнологія.

9.  Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах.

10.Внутрішні незаразні хвороби тварин.

11.Гопка Б. М. Конярство.

12.Ермолаев С. А. Эксплуатация энергооборудования в сельском хозяйстве 

13.Збірник нормативно-правових документів з питань вищої освіти.

14.Збірник сценаріїв культурно-виховних заходів. Вип. 2.

15.Збірник сценаріїв культурно-виховних заходів. Вип. 3.

16.Збірник текстових завдань з ботаніки : методичний посібник. Еталонні коди тестових завдань з ботаніки.

17.Зінченко О. І. Кормовиробництво.

18.Ісакова Н. П. Історія України.

19.Історія України (в схемах і таблицях): комплект кодопосібників.

20.Калініна О. С. Ветеринарна вірусологія: підручник.

21.Каришева А. Ф.Спеціальна епізоотологія.

22.Кручок С. І. Іпотечне кредитування.

23.Мазуркевич А. Й. Патофізіологія, Практикум.

24.Машини та обладнання переробних підприємств.

25.Машкін М. І. Технологія виробництва молока і молочних продуктів.

26.Методичні рекомендації щодо впровадження в аграрних ВНЗ України ІІІ-ІV рівнів акредитації окремих нормативних і навчально-методичних матеріалів з кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

27.Методичні рекомендації щодо організації екстернату в аграрних вищих навчальних закладах України.

28.Морфологія сільськогосподарських тварин

29.Органічна хімія.

30.Освітньо-кваліфікаційна характеристика. Освітньо-професійна програма підготовки Спеціаліста за спеціальністю «Ветеринарна медицина» і Магістра за спеціальністю «Ветеринарна медицина».

31.Освітньо-кваліфікаційна характеристика. Освітньо-професійна програма підготовки Бакалавра, Спеціаліста, Магістра напряму підготовки «Водні біоресурси».

32.Освітньо-кваліфікаційна характеристика. Освітньо-професійна програма підготовки Бакалавра, Спеціаліста, Магістра напряму підготовки «Зооінженерія».

33.Основи аграрної економіки.

34.Основи сільськогосподарської обслуговуючої кооперації: навчальний посібник.

35.Паразитологія та інвазійні хвороби тварин.

36.Практикум з бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах за національними стандартами.

37.Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин.

38.Рекомендована практика розробки і проведення тестового контролю рівня професійної підготовки випускників аграрних ВНЗ на прикладі напряму підготовки 1302 «Зооінженерія».

39.Рекомендований перелік навчального обладнання, устаткування та унаочнення для навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки фахівців напряму «Ветеринарна медицина»

40.Рекомендований перелік навчального обладнання, устаткування та унаочнення для навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки фахівців напряму «Зооінженерія».

41.Сільськогосподарські машини: основи теорії та розрахунку.

42.Теплотехніка.

43.Тестові завдання для визначення мінімальних ознак професійної кваліфікації випускників аграрних вищих навчальних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" напряму підготовки 0926 "Водні біоресурси" (спеціальність 6.092600 "Гідромеліорація").

44.Тестові завдання для визначення мінімальних ознак професійної кваліфікації випускників аграрних вищих навчальних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" напряму підготовки 1304 "Лісове і садово-паркове господарство".

45.Тестові завдання для визначення мінімальних ознак професійної кваліфікації випускників аграрних вищих навчальних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" напряму підготовки 1302 "Зооінженерія" (6.130200 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва").

46.Тестові завдання з морфології тварин : посібник з кредитно-модульним способом навчального процесу.

47.Технологія виробництва продукції тваринництва: базова контролююча програма.

48.Технологія виробництва продукції тваринництва: посібник.

49.Угнівенко А. М. Спеціалізоване м’ясне скотарство: навчальний посібник.

50.Фітофармакологія.

51.Цитологія. Гістологія і ембріологія. Ч. 1: комплект кодопосібників.

52.Цитологія. Гістологія і ембріологія. Ч. 2: комплект кодопосібників.

53.Штемпель М. В. Технологія виробництва продукції вівчарства.

54.Яблонський В. А. Практичне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології.

Головна
Академічна доброчесність
Наукометричні бази даних
Бібліометрика
Про бібліотеку
Історія бібліотеки
Правила користування
Порядок підписання обхідних листів
Науково-практичний журнал "Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування"
Репозитарій
Національний репозитарій академічних текстів
Бібліографічна інформація
Бібліографічні списки літератури
Бібліографічні покажчики
Унікальний фонд
Правила складання бібліографічного опису
Електронні ресурси
Збірники наукових праць ХДЗВА
Збірники науково-реферативних праць студентів та магістрів ХДЗВА
Автореферати дисертацій
Дисертації
Перелік електронних версій підручників
Списки CD
Корисні посилання
Посилання на бібліотеки України
Аспіранту, докторанту
Каталоги повнотекстових видань
Зооветеринарні ресурси
Портали - найбільші зібрання різних матеріалів
Організації, товариства, асоціації
Сайти зарубіжних ветеринарних університетів
Студенту-технологу
Міжнародні періодичні видання
Мисливське та лісове господарство
Виставки
Віртуальні виставки
Періодичні видання
Надходження до фонду
Контакти
Послуги-online
УДК-онлайн
Онлайн перевірка випускних кваліфікаційних робіт
112054
Сьогодні
Вчора
На цьому тижні
Минулого тижня
У цьому місяці
У минулому місяці
Всі
52
284
827
110651
827
2363
112054

Ваш IP: 3.237.178.91
2021-03-06 06:45
Авторські права 2021 © Наукова бібліотека Харківської державної зооветеринарної академії. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2014 © Українська локалізація Joomla! Україна.